QRA externe veiligheid met Safeti-NL rekenpakket

Uitvoeren van een kwantitatieve risico analyse (QRA) met Safeti-NL

Elk BRZO bedrijf en ook sommige BEVI inrichtingen zijn verplicht om een QRA berekening uit te voeren, waarmee de veiligheidsrisico's voor de omgeving inzichtelijk worden gemaakt, die verbonden zijn aan de bedrijfsactiviteiten in verband met de opslag, transport en verwerking van gevaarlijke stoffen.

De resultaten van een QRA worden weergegeven in plaatsgebonden risicocontouren (PR) en de hoogte van het groepsrisico (GR). Hierdoor wordt het zogenaamde Externe Veiligheidsrisico inzichtelijk gemaakt.

 


Bij het uitvoeren van een QRA wordt gebruik gemaakt van één van de volgende rekenmethodes:

- Safeti-NL, voor risico's op bedrijfslocaties;

- RBM II voor risico's tijdens transport (over de weg, spoor);

- Carola, voor risico's van ondergrondse hogedruk gasleidingen.

 

 

Heeft u een QRA nodig? TOP-Consultants biedt uitkomst !

TOP-Consultants is uw adviseur voor het uitvoeren van een QRA met behulp van Safeti-NL, RBM II en Carola. Ook zorgen wij voor het noodzakelijke overleg met vergunningverlenende instanties (Omgevingsdiensteen). Om deze wijze kunt u op pragmatische wijze voldoen aan de complexe materie. 
Ook voeren wij groepsrisicoberekeningen uit, bijvoorbeeld bij het wijzigen van een bestemmingsplan.

Wanneer knelpunten worden geconstateerd zoeken wij naar passende en werkbare oplossingen. Ook hierbij is constructief overleg met overheden van cruciaal belang,

 

Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op.

 

                                                                                  

 

 

Kijk hier voor onze portfolio, of hier voor onze uitgebreide referentielijst QRA-Externe Veiligheids projecten. 

Voor meer informatie: Leaflet QRA en Leaflet BRZO.

 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV