Zienswijzen en bezwaar en beroep

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is regelmatig sprake van conflicterende belangen. Soms zijn die emotioneel, vaak ook gewoon technisch of financieel van aard

Zo leidt herstructurering van het wegenstelsel vaak tot verontruste burgerbewegingen. Transformatie van oude bedrijfsterreinen of ontwikkeling van nieuwbouwwijken kan soms tot problemen voor zittende bedrijven en ondernemers leiden.
Belangen worden beoordeeld in zienswijzen en in de bezwaar- en beroepsprocedures. Zeker is, dat recht hebben en recht verkrijgen alleen lukt door onafhankelijk vast te stellen, welke wettelijke kaders gelden en hoe die zijn ingevuld.

 

TOP-Consultants helpt u met het opstellen van zienswijzen, bezwaar en beroep

TOP-Consultants heeft kennis van en ervaring met dergelijke procedures. Wij beoordelen de situatie vanuit milieutechnisch en ruimtelijk inrichtingperspectief, wij bepalen de wettelijke kaders en formuleren daarop een passend advies. Wij dragen waar mogelijk oplossingen aan, en denken mee in alternatieven. Wij maken de inhoudelijke opzet voor de zienswijzen of de bezwaar- en beroepsprocedure.

TOP-Consultants heeft goede ervaringen in het samen optrekken met een advocaat in dergelijke procedures.
Bij hoorzittingen, bezwaarcommissies of bij de rechtbank vormen we samen met de advocaat de perfecte tandem, waarbij onze technisch inhoudelijk verweerschrift door de jurist in het juiste juridisch kader wordt gezet.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op:

 

                                                                                       

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV