Veiligheidsbeheerssysteem VBS

Het Veiligheidsbeheerssysteem VBS - BRZO

Bedrijven die vallen onder de BRZO regelgeving zijn verplicht om te voldoen aan een aantal extra wettelijke eisen die te maken hebben met de beheersing van veiligheidsrisico's. Een van die eisen is het implementeren van een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) in de bedrijfsvoering.

 

 

Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en betrokkenheid medewerkers

Een goed veiligheidsbeheersysteem begint bij de betrokkenheid van het management en alle medewerkers, waardoor het veiligheidsbesef en –bewustzijn wordt gestimuleerd. De basis van het systeem wordt gelegd in de systematische en methodische identificatie van de gevaren en beoordeling van de risico’s van de activiteiten. Om vervolgens de risico's zoveel mogelijk te beperken worden preventieve beheersmaatregelen getroffen. En aangezien een ongeluk “in een klein hoekje” zit, worden ook de repressieve maatregelen geformuleerd om de effecten zoveel mogelijk te beperken.

 

TOP-Consultants: eenvoud en pragmatisme voor een beheerste situatie

Informatie over TOP-ConsultantsTOP-Consultants biedt bedrijven ondersteuning bij de pragmatische opzet van het Veiligheidsbeheerssysteem. Het scala van beheersmaatregelen wordt op systematische wijze in een veiligheidsbeheersysteem ondergebracht. Een voor het bedrijf passend VBS, volgens NTA 8620, wordt zo eenvoudig en pragmatisch mogelijk opgezet, met positieve invloed op de veiligheid en veiligheidscultuur.

 

Nieuwe indeling elementen VBS / BRZO-2015

Door de in werking treding van het BRZO-2015 is de structuur van het VBS gewijzigd, en wordt nu met de volgende indeling gewerkt:

  • Element I: De organisatie en het personeel
  • Element II:.De identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen
  • Element III: De controle op de exploitatie
  • Element IV: De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen (MOC)
  • Element V: De planning voor noodsituaties
  • Element VI: Het toezicht op de prestaties
  • Element VII Controle en analyse

 TOP-Consultants helpt u met een systematische aanpak van een praktisch werkend veiligheidsbeheersysteem. 

Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

 

                                                                           

 

Kijk hier voor onze portfolio, of hier voor onze uitgebreide referentielijst Externe Veiligheids projecten.

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV