ADR Veiligheidsadviseur en Beveiligingsplan art 1.10

ADR Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen (art 1.8 ADR)

Naast bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren kunnen ook bedrijven die gevaarlijke stoffen laden en lossen op hun eigen terrein te maken krijgen met de verplichting om een ADR Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen (VGS) aan te stellen. Dat kan in de volgende gevallen voorkomen:

 • indien u zélf gevaarlijke stoffen lost uit een vrachtwagen of tankwagen, bijvoorbeeld met een vorkheftruck;
 • indien u containers op uw eigen terrein laadt met gevaarlijke (afval)stoffen, die met een vrachtwagen worden afgevoerd (bijvoorbeeld containers geladen met specifiek ziekenhuisafval);
 • indien u gevaarlijke stoffen over de openbare weg vervoert (bijvoorbeeld tussen 2 locaties waartussen een straat loopt).

U hoeft niet zélf over een Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen te beschikken. U mag deze ook inhuren.

De voornaamste taken van de veiligheidsadviseur zijn:

 • Toezien op de juiste naleving van relevante voorschriften;
 • Adviseren van het bedrijf inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen (eisen aan verpakkingen, vervoerseenheden, opleidingen van betrokken medewerkers);
 • Opstellen van een ongevalsrapportage na een ongeluk; analyseren en adviseren van verbeteringen;
 • Opstellen implementeren en actualiseren van (nood)procedures en werkinstructies;
 • Opstellen van een jaarverslag

TOP-Consultants kan u helpen bij het invullen van uw taken en verplichtingen inzake de Veiligheidsadviseur.

Beveiligingsplan Art 1.10 ADR

Bedrijven die "gevaarlijke goederen met een hoog gevarenpotentieel" vervoeren of ter vervoer aanbieden kunnen in een aantal gevallen te maken krijgen met de verplichting om een Beveiligingsplan op te moeten stellen.

"Gevaarlijke goederen met een hoog gevarenpotentieel" zijn vastgelegd in tabel 1.10.5 van het ADR. Het gaat (naast explosieve, radioactieve en infectueuze stoffen) over:

 • meer dan 3.000 l brandbare gassen (F) ADR 2, in een tank;
 • meer dan 3.000 l brandbare vloeistoffen ADR 3, VG I en II, in een tank;
 • meer dan 3.000 l oxiderende vloeistoffen ADR 5.1 VG I in een tank of 3.000 kg los gestorte perchloraten of ammoniumhoudende stoffen ADR 5.1;
 • vanaf 0 kg giftige stoffen ADR 6.1, VG I (tank, emballage);
 • meer dan 3.000 l bijtende stoffen ADR 8, VG 1, in een tank;

Het beveiligingsplan beoogt het beschrijven van risico's en maatregelen en voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden om diefstal of misbruik van gevaarlijke goederen te voorkomen of te beperken, waardoor personen, goederen en/of het milieu gevaar kunnen lopen.

TOP-Consultants kan u helpen bij het opstellen van uw Beveiligingsplan. Bel of mail voor een vrijblijvend gesprek.

 • Klik hier voor onze portfolio.
Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV