BEVI, Besluit externe veiligheid inrichtingen

In het BEVI, het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, is geregeld dat de risico's en effecten van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, moeten voldoen aan veiligheidsnormen en richtwaarden. Een van de hoofdzaken is te zorgen voor voldoende afstand tussen "gevaarsobjecten" en "kwetsbare objecten".

In een aantal gevallen moet een QRA (kwantitatieve risico analyse) worden opgesteld, waarbij het Plaatsgebonden risico (PR) en het Groepsrisico (GR) worden bepaald.

Wanneer is sprake van een BEVI-bedrijf?

Het BEVI is ondermeer van toepassing in de volgende situatiesLink naar BEVI wettekst

  • LPG tankstations
  • BRZO bedrijven
  • Opslag van meer dan 13 m3 propaan in een opslagtank
  • Opslag van meer dan 10 ton verpakte brandbare gevaarlijke stoffen met fluor-, chloor-, broom-, stikstof- of zwavelhoudende verbindingen
  • Opslag van meer dan 1500 kg ammoniak in een koelinstallatie
  • Aanwezigheid van een vergiftige stof, niet zijnde benzine of methanol, in een insluitsysteem met een inhoud van meer dan 1000 liter.

In het REVI, de Regeling externe veiligheid inrichtingen, zijn veiligheidsafstanden opgenomen met betrekking tot het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). In een aantal gevallen moeten de PR en GR worden berekend met het rekenprogramma Safeti_nl.


Ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van BEVI bedrijven

Wanneer sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid (invloedssfeer) van BEVI-bedrijven, bijvoorbeeld het ontwikkelen van woningen in de buurt van een LPG tankstation, dan moet hiervan de invloed op de veiligheid worden bepaald. In dat geval wordt het groepsrisico berekend en verantwoord. Een groepsrisicoberekening is ook nodig voor ontwikkelingen nabij een spoorweg of een openbare weg waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd.


Dienstverlening TOP-Consultants

Informatie over TOP-ConsultantsTOP-Consultants heeft uitgebreide kennis en ervaring met de BEVI wetgeving. Wij helpen bedrijven op een praktische manier omgaan met de BEVI regelgeving.

Ons advies is gericht op een doelgerichte en pragmatische benadering van deze complexe regelgeving.

 

Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op.

 

                                                              

 

 Kijk hier voor onze portfolio, of hier voor onze uitgebreide referentielijst Externe Veiligheids projecten.

 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV