wijzigen bestemmingsplan

In een bestemmingsplan staan regels over het (ver)bouwen en gebruik van de grond en de gebouwen. Er wordt omschreven waar wel en waar niet mag worden gebouwd en onder welke voorwaarden.

Het doel van een bestemmingsplan is tweeledig. Het geldt als toetsingskader voor bouwplannen en het geeft een beeld van de te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen. De bestemmingsplannen zijn bindend voor iedereen, dus voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden.

Wanneer een voorgenomen ontwikkeling niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan, dan zal dit moeten worden gewijzigd. Hiervoor geldt een procedure volgens de WABO - Omgevingsvergunning.

 

Heeft u advies nodig in verband met het wijzigen van het bestemmingsplan?

 

                                                                                                                   

 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV