atex advies

ATEX staat voor de Franse benaming "ATmosphères EXplosives" en wordt gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden (ATEX 137 en ATEX 95).

Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als hiervan genoeg aanwezig is kan dit, vermengd met de omgevingslucht (zuurstof) en een ontstekingsbron tot een explosie leiden.

Een explosiegevaarlijk gebied dient voor werknemers duidelijk te worden gemarkeerd met een waarschuwingsdriehoek welke in zwart de tekst "EX" op een gele achtergrond bevat.

Eén van de verplichtingen van de ATEX 137 richtlijn is het opstellen en onderhouden van een explosieveiligheidsdocument. De belangrijkste onderdelen hierin zijn:

  • Gevarenzone indeling op basis van frequentie en duur;
  • Identificatie en beoordeling explosierisico's;
  • Opstellen en plannen van maatregelen om tot een veilige(r) werkomgeving te komen.

 

Heeft u vragen op het gebied van ATEX of het Explosieveiligheidsdocument ?

 

                                                                                   

 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV