uitgangspuntendocument PGS 15

In het Uitgangspuntendocument (UPD) zijn de eisen opgenomen voor het ontwerp, aanleg, gebruik, onderhoud en periodieke inspectie van een brandbeveiligingsinstallatie van opslagvoorzieningen met meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen met een beschermingsniveau 1 (sprinkler, deluge, Hi-Ex inside/outside air, blusgasinstallatie).

De eis voor het opstellen van een Uitgangspuntendocument is vastgelegd in voorschrift 4.8.2.1 van de PGS 15 richtlijn. Het UPD moet bovendien zijn beoordeeld door een geaccrediteerde inspectie A-instelling.

Het UPD heeft een belangrijke functie bij milieuvergunningverlening en het toezicht op naleving van de gestelde veiligheidseisen.

 

Heeft u hulp nodig met het opstellen van uw uitgangspuntendocument?

 

 

                                                                       

 

 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV