iso 14001 certificering

ISO 14001 is dé internationale norm voor milieumanagementsystemen. Hebt u reeds een ISO 9001 systeem voor kwaliteit, dan is het invoeren van ISO 14001 milieumanagementsysteem nog eenvoudiger. Ook kan het op simpele wijze worden gekoppeld aan het OHSAS 18001 systeem (arbo en veiligheid). Combineren van managementsystemen heeft het grote voordeel dat zaken als doelstellingen, controle en beheer op voortgang samenvallen.

ISO 14001 specificeert de eisen voor en milieumanagementsysteem die een organisatie in staat stellen beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren, rekening houdend met wettelijke en andere eisen die de organisatie onderschrijft en met informatie over belangrijke milieuaspecten.

Resultaat is het structureel aandacht besteden aan verbeteringen van milieuprestaties in de bedrijfsvoering.

 

Heeft u hulp nodig bij het implementeren van het ISO 14001 managementsysteem?

                                                                   

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV