Opstellen Veiligheidsrapport VR

Een BRZO bedrijf, dat de hoge drempelwaarde van het BRZO (Besluit Risico's Zware Ongevallen) overschrijdt is verplicht om een Veiligheidsrapport (VR) op te stellen. Dit VR moet worden goedgekeurd door het bevoegd gezag, en elke 5 jaar worden geactualiseerd.

Het VR beschrijft de actuele veiligheidssituatie bij een BRZO-VR bedrijf (hoogdrempelinrichting), waarbij informatie wordt beschreven over bestaande risico’s maar ook over getroffen technische en organisatorische maatregelen en mogelijke ongevalscenario’s, rampscenario’s etc.

Er zijn 2 varianten van het VR:

Het Gesterde VR is geen volledig VR, maar maakt tesamen met een Kennisgeving BRZO deel uit van een aanvraag milieuvergunning.

 

TOP-Consultants helpt u met het opstellen van het Veiligheidsrapport

TOP-Consultants helpt u op pragmatische wijze met het opstellen van het Veiligheidsrapport. Wanneer het VR wordt opgesteld als onderdeel van een aanvraag milieuvergunning, dan hoeven alleen de gesterde (*) onderwerpen te worden behandeld. 

Wij zijn ook bedreven in het ontwikkelen van een op uw bedrijfsactiviteiten afgestemde risico-identificatie, waardoor een juiste risicobeoordeling kan worden uitgevoerd. De belangrijkste risico’s worden volgens de PGS-6 richtlijn uitgewerkt in Installatiescenario’s.

 

Ook kunnen we u helpen met het uitvoeren van de kwantitatieve risico analyse QRA en het verbeteren / revitaliseren van het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS), en het opstellen van het brandweerrapport (rapportage bedrijfsbrandweer art 31 Wet Veiligheidsregio's).

 

Meer informatie of een offerte? neem contact met ons op.

 

                                                                                       

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV