MRA, Milieu Risico Analyse met Proteus III

De zogenaamde "Hoogdrempelige" BRZO bedrijven (voorheen BRZO-VR) zijn verplicht om een Veiligheidsrapport op te stellen. Onderdeel van het Veiligheidsrapport is de Milieu Risico Analyse (MRA). Doel van het MRA is onder andere het in beeld brengen van de risico's van ongewenste lozingen van waterbezwaarlijke stoffen voor het oppervlaktewater.

De werkwijze is als volgt:

  • Vaststellen van waterbezwaarlijke stoffen, en de insluitsystemen
  • Bepalen of drempelwaarden worden overschreden
  • Vaststellen van de getroffen maatregelen volgens de "stand der techniek"
  • Bepalen / berekenen van de risico's met het rekenprogramma Proteus III.

De MRA biedt het bevoegd gezag (Rijkswaterstaat/Waterschap) inzicht in de aanvaardbaarheid van de lozingen, de restrisico's en de eventueel te treffen aanvullende voorzieningen.

 

TOP-Consultants helpt met uitvoering van de MRA

TOP-Consultants is "kind aan huis" bij diverse BRZO-VR bedrijven, en zijn gewend om MRA's op te stellen. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met het BRZO-bedrijf. Ook zijn wij een gesprekspartner richting het bevoegd gezag.

 

Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op.

 

                                                                                      

 

Kijk hier voor een referentielijst van eerder uitgevoerde BRZO - Externe veiligheidsprojecten.

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV