ATEX 114 / 2014/34/EU Regels voor Ex-apparatuur

ATEX 114

De Europese richtlijn ATEX 114, officieel de richtlijn 2014/34/EU, legt de eisen vast, waaraan apparatuur en installaties binnen een ATEX zone moet voldoen. Tot april 2016 heette de richtlijn ATEX 95.

Deze apparatuur dient te worden voorzien van onderstaand Ex-logo. Daarvoor dient een geaccrediteerde instelling een certificaat af te geven.

Ex logo

Het laten certificeren van apparaten, machines of installatieonderdelen is een bewerkelijk proces. TOP-Consultants West BV begeleidt dit proces, voorkomt onnodige vertraging en onnodige kosten. 
Maak gebruik van de expertise en ervaring en breng efficient een nieuw of gewijzigd product op de markt.

Van ATEX 95 naar ATEX 114

Sinds april van 2016 is de richtlijn ATEX 114 formeel van kracht en volledig in werking.
Alle certificaten, die zijn afgegeven op ATEX 95 (officieel richtlijn 94/9/EG) blijven geldig. Wel dienen de conformiteitsverklaringen te worden aangepast. 
In de technische verplichtingen is nauwelijks iets veranderd, wel moeten de handelspartners meer gaan doen. 

Vraag het na bij TOP-Consultants! 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV