Omgevingsvergunning WABO

 

De omgevingsvergunning 
Voorheen had je de milieuvergunning, een bouwvergunning, ween wijziging bestemmingsplan, een sloopvergunning etc. Al die activiteiten worden nu in hun samenhang bekeken.
De beschikkingen voor dergelijke acties zijn nu omgevingsvergunningen.

De omgevingsvergunning is geregeld in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (ook wel WABO).  

Er zijn twee WABO procedures:

  • een reguliere procedure, bijvoorbeeld voor een bouwvergunning, waarbij na 8 weken de vergunning wordt verleend (eenmalig te verlengen met 6 weken). Na 14 weken moet de vergunning zijn verleend, anders is deze van rechtswege van kracht;
  • een uitgebreide procedure, bijvoorbeeld wanneer u een milieuvergunning moet aanvragen, of wanneer een bestemmingsplan moet worden gewijzigd. Deze procedure vergt minimaal 26 weken, en is ook géén fatale termijn.

 

 

 

Het indienen van een aanvraag Omgevingsvergunning/WABO vindt plaats via het Omgevingsloket Online.

 

 

TOP-Consultants geeft advies en helpt u op een pragmatische manier

U kunt bij ons terecht voor de volgende zaken: 

  1. Aanvragen van een omgevingsvergunning / Wabo in het kader van de Wet milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Woningwet en de Wet ruimtelijke ordening etc.;
  2. Toetsen van bouwplannen en investeringsplannen aan de milieuwetgeving en bestemmingsplan;
  3. Toetsen van de vergunningvoorschriften (voorkomen van over-kill) aan het juiste beschermingsniveau;
  4. Adviezen in het omgaan met de opslag gevaarlijke stoffen, zoals PGS-15 of GHS regelgeving;
  5. Adviseren met betrekking tot de locatiekeuze bij herhuisvesting uitbreiding en verhuizing;
  6. Het uitvoeren en begeleiden van specifieke onderzoeken zoals bodemonderzoek, geluidonderzoek;
  7. Begeleiding bij juridische procedures, ook dwangsom en Raad van State procedures.

.

 

Wij helpen u en zorgen ervoor dat een vergunning snel wordt aangevraagd en kan worden verleend.Voor advies kunt u terecht bij onze Helpdesk Omgevingsvergunning.

Ook kunnen wij voor u een omgevingsscan of compliance audit uitvoeren, waarin alle relevante zaken met betrekking tot de Omgevingsvergunning / WABO worden onderzocht, en helder gerapporteerd, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

 

 

                                                                          

 

Voor meer advies en informatie: kijk op Leaflet omgevingsvergunning.

Klik hier voor onze portfolio, en hier voor een aantal referentieprojecten.

 

 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV