PGS 15 opslag gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen opslag volgens PGS 15

Het in voorraad houden en opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen is aan strenge regels gebonden, met name gericht op brandveiligheid en het voorkomen van verspreiding in het milieu. In Nederland wordt hiervoor de zg. richtlijn PGS 15 gehanteerd. De voorschriften uit die richtlijn zijn op meerdere plaatsen in de wet vast gelegd.

De PGS 15 richtlijn geeft voorschriften voor de opslag van alle verpakte gevaarlijke stoffen en afvalstoffen, waarop een ADR classificatie (transport) van toepassing is.

In september 2016 is de nieuwe richtlijn PGS 15:2016 gepubliceerd. In de richtlijn PGS 15 (versie september 2016). zijn voorschriften opgenomen voor verschillende categorieën van opslag van gevaarlijke stoffen: 

  • Opslag van minder dan 10 ton gevaarlijke stoffen
  • Opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen
  • Tijdelijke opslag / groupage
  • Gasflessen
  • Spuitbussen en gaspatronen
  • Brandbare vaste stoffen
  • Peroxiden
  • Opslag van (tank) containers met gevaarlijke stoffen

 

Welke gevaarlijke stoffen vallen onder de werking van de PGS 15?

In principe vallen alle ADR geclassificeerde goederen onder de werking van de PGS 15, met uitzondering van explosieve stoffen (ADR klasse 1) en radioactieve stoffen (ADR klasse 7). Ook gezondheidsschadelijke (afval)stoffen vallen onder de werking van de PGS 15.

Of een product een gevaarlijke stof is, kunt u terugvinden in het veiligheidsinformatiebladen. Dergelijke bladen, ook wel material safety data sheets (MSDS) genoemd, moeten binnen uw bedrijf van alle gevaarlijke stoffen aanwezig zijn .

TOP-Consultants helpt u verstandig omgaan met de PGS 15 richtlijn

Het werken met de vele voorschriften uit PGS 15 vraagt de nodige kennis maar ook ervaring. De juiste vertaling van de voorschriften naar de dagelijkse praktijk voorkomt onnodige kosten. TOP-Consultants is de specialist die zoekt naar betaalbare en praktische oplossingen. We schuwen het overleg met het bevoegd gezag niet.
Neem vrijblijvend contact met ons op voor een helder en duidelijk advies. 

Kijk hier voor onze portfolio.

Het Uitgangspuntendocument PGS 15

Wanneer in een opslagvoorziening meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen wordt opgeslagen, moet worden voldaan aan extra brandveiligheidseisen

Een van die eisen is het opstellen van een uitgangspuntendocument (UPD, voorschrift 4.8.7 PGS-15), waarin alle van belang zijnde gegevens zijn opgenomen ten behoeve van een goed ontwerp en een goede werking van de brandbeveiligingsinstallatie. Het UPD moet worden beoordeeld door een "geaccrediteerde inspectie A-instelling" en worden goedgekeurd door het bevoegd gezag. Bovendien dient het elke 5 jaar te worden geactualiseerd. Kijk hier voor meer informatie.

                                                                               

 

 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV