EHS compliance audit en due diligence

Informatie over TOP-Consultants

Om milieu en veiligheidsrisico’s goed in beeld te krijgen, bijvoorbeeld in geval van een bedrijfsovername, kan het wenselijk zijn om een compliance audit of due diligence audit uit te voeren. Compliance audits en Due diligence audits zijn in eerste instantie gericht op het toetsen van de feitelijke milieu en arbo situatie aan wettelijke kaders.

 

 Denk in dit verband aan:

  • de mate van naleving van wettelijke normen op gebied van milieu, veiligheid en arbo
  • de vergunningen situatie
  • bevindingen van overheden van eerder uitgevoerd controles (handhavingsacties)
  • voorzieningen ter bescherming van de bodem (kans op bodemverontreiniging)
  • emissie naar de lucht
  • gecontroleerde lozingen van afvalwater op riolering of oppervlaktewater
  • aanvoer, opslag en afvoer van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen.

 

Daarnaast worden ook de interne organisatie en beleid van een bedrijf kritisch belicht, evenals de relatie met bestaande kwaliteit, arbo en milieu management systemen ISO 9001, 14001,  OHSAS 18001. Denk ook aan gap-analyses.

Adviezen worden gegeven op non-compliancies en de mogelijke financiële gevolgen hiervan.

 

 

                                                               

 

TOP-Consultants is een milieuadviesbureau met veel kennis en ervaring rond het uitvoeren van due diligence audits  en / of EHS compliance audits (Environmental, Health and Safety Audits). Vaak worden deze onderzoeken uitgevoerd in een internationale omgeving.

Klik hier voor de Due Diligence referentielijst, en hier voor onze portfolio.

 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV