Bedrijfsvestiging en -uitbreiding

Bedrijven zijn steeds bezig met het maken van plannen. Vaak heeft dit (direct of indirect) te maken met bedrijfsvestiging, -uitbreiding of -verbouwing.

Om uw bedrijfsplannen te kunnen realiseren komt u op een aantal punten -noodzakelijkerwijs- in aanraking met overheden. Dit kan te maken hebben met mogelijke beperkingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, of moet een of meer vergunningen worden aangevraagd, en dient afstemming te komen over een aantal (brand)veiligheidszaken. Allemaal zaken die door veel bedrijven als "lastig en complex" worden ervaren. Een goed advies is hierbij onontbeerlijk.

TOP-Consultants is een arbo- en milieuadviesbureau die u helpt met het concretiseren van uw bedrijfsplannen vanuit een overheid/vergunningen-perspectief, zodat deze trajecten zo snel en soepel mogelijk worden doorlopen.

TOP-Consultants kan u helpen met ....

  • het aangeven van ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden binnen een bestaand bestemmingsplan;
  • het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen (ROB), noodzakelijk voor het kunnen wijzigen van bestemmingsplannen;
  • het opstellen, aanvragen en verkrijgen van een Omgevingsvergunning;
  • het uitvoeren van technische onderzoeken (bodem, geluid, energie, afval, vervoer e.d.);
  • het verzorgne van noodzakelijke onderzoeken voor BRZO-bedrijven;
  • het voeren van overleg met overheden, zoals gemeente, waterschap en/of brandweer, om ervoor te zorgen dat er geen "over-kill" aan maatregelen wordt geeist;
  • het structureren van arbozaken: uitvoeren RIE, werkplekonderzoek, BHV organisatie/noodplannen;
  • het adviseren bij complexe(re) brand- en externe veiligheidsvraagstukken  zoals QRA, Uitgangspuntendocument

... om uw plannen zo snel en effectief mogelijk te kunnen realiseren!

 

                                                            

 

Kijk hier voor onze portfolio.

 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV