Dwangsom procedures

Strikte handhaving en dwangsomprocedure

TOP-Consultants signaleert een tendens naar strikte handhaving door de overheid op overtredingen van milieu-, veiligheid- en arboregels. Veel sneller en vaker dan enkele jaren terug wordt een last onder dwangsom opgelegd aan bedrijven, waar een overtreding van de wet wordt geconstateerd of vermoed.

Een last onder dwangsom brengt een hoop "gedoe" met zich mee, maar veroorzaakt ook kosten, risico's en negatieve publiciteit voor een bedrijf. Voorkomen is beter dan genezen. Maar als er toch een dwangsom volgt, is alert reageren noodzakelijk.

 

Altijd reageren op een (voornemen tot) last onder dwangsom !

TOP-Consultants biedt advies en deskundige hulp bij dwangsommen. Samen met onze juridische partners kunnen wij u helpen met:

  • Opstellen van zienswijze(n) bij vooraankondiging van de last onder dwangsom;
  • Opstellen van een bezwaar tegen de last onder dwangsom;
  • Reageren op onzorgvuldig opgelegde dwangsommen;
  • Aanvragen van een voorlopige voorziening (uitstel van betaling) bij de rechter;
  • Zoeken naar praktische oplossingen om een rechtzaak te voorkomen.

Dwangsommen vragen om de juiste reactie om uiteindelijk boetebetalingen te voorkomen. Een juiste reactie vraagt deskundigheid. TOP-Consultants biedt deze deskundigheid in samenwerking met ingeschakelde juristen.

 

Zoekt u deskundige hulp bij een dwangsomprocedure?

 

                                                                          

 

 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV