Wijzigen van bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Zoals wellicht bekend is in Nederland aan elke vierkante meter een gebruiksdoel (bestemming) toegekend. In ons drukbevolkte land voorkomt dat activiteiten naast elkaar, die samen niet wenselijk zijn. Bepaalde bedrijfsactiviteiten gaan slecht samen met rustig wonen.
De samenleving is dynamisch en dus wordt de bestemming van een gebied regelmatig gewijzigd. Als een functie over gaat van bijv. "landbouw" of "agrarisch" naar "woningbouw" dan dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd, waarbij wordt beoordeeld of "woningbouw" past in de omgeving.
Voor het bedrijfsleven is oprukkende woningbouw een serieus punt van aandacht. Op een bedrijventerrein is uw activiteit gekoppeld aan bepaalde rechten. Het bedrijf mag een bepaalde hoeveelheid geluid maken, heeft een contour voor externe veiligheid enz.
Komen ineens woningen dichterbij, komen deze "rechten" in gevaar. Burgers verwachten bij aankoop van een nieuw huis een veilige omgeving. Bij woonwijken ontstaan restricties voor de omgeving. Dus wijzigingen van bestemmingsplannen vragen altijd om een oplettende houding!

Milieu-aspecten in een bestemmingsplan

Bij wijziging van een bestemmingsplan wordt informatie via onderzoek verzameld met betrekking tot geluid, luchtkwaliteit, bodem en/of externe veiligheid.  Deze informatie maakt deel uit van het bestemmingsplan of het projectbesluit. Het bestemmingsplan bevat nadere eisen voor specifieke onderwerpen.

 

Zoekt u contact met TOP-Consultants?

Als een externe partij de informatie moet aanleveren wordt een Ruimtelijke Onderbouwing Bestemmingsplan (ROB) opgesteld, waarbij wordt beoordeeld in hoeverre bijv. geplande woningen worden belast.

TOP-Consultants levert de inhoud voor de hoofdstukken geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid (opstellen EV paragraaf, en/of opstellen verantwoording groepsrisico), geur en natura 2000. Voor veldwerk m.b.t. acrcheologie, bodemverontreiniging of een flora / faunatoets beschikken we over prima partners. Dus de overige onderwerpen worden in nauw overleg met vakspecialisten aangevuld tot één geheel. 

 

TOP-Consultants helpt daarbij!

Om bij planontwikkeling aan de verschillende belangen tegemoet te komen zijn diverse spelregels met elkaar afgesproken. Dat kan een copmplex proces zijn. TOP-Consultants ondersteunt dit proces met kennis en ervaring.

 

                                                                         

 

Voor meer informatie: TOP-Consultants helpt bij planontwikkeling en TOP-Consultants helpt bij Ruimtelijke Ontwikkeling

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV