Projectontwikkeling en omgeving

Praktisch omgaan met risico factoren bij planontwikkeling

Ruimtelijke planontwikkelingen worden altijd beinvloed door factoren die een nadelige invloed kunnen hebben op de voortgang van het plan. Negeren van deze factoren is geen optie, omdat dit leidt tot negatieve beslissingen van overheidswege, planvertraging en mogelijk onvoorziene kosten in een latere fase.

Denk in dit verband aan verkeerslawaai of geluid van een bedrijfsterrein iets verderop. Externe veiligheid van een ondergrondse hogedrukgasleiding of naburig opslagbedrijf voor gevaarlijke stoffen kan ook een belemmering vormen. De spoorlijn of provinciale weg in de directe omgeving leidt vaak tot specifieke voorzieningen.

De risicofactoren kunnen locatiespecifiek zijn, maar ook omgevingsspecifiek. De belangrijkste zijn:

 

Invloedsfactoren ruimtelijke ontwikkelingen
Locatiespecifieke factoren:         Omgevingsspecifieke factoren:
Bodem Geluid, industrieel en verkeer
Archeologie Geurbelasting
Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit verkeer
Flora/fauna Externe Veiligheid
Natura 2000 Agrarische activiteiten


TOP-Consultants helpt bij het realiseren van planontwikkelingen

Een gedegen risico-analyse van deze omgevingsfactoren is dan ook essentieel in elke planontwikkeling. TOP-Consultants voert de risico-analyse uit, geeft oplossingen voor knelpunten en bemiddelt tussen de partijen zodat projecten daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op

                                                                         

 

Klik hier voor een aantal referentieprojecten in het vastgoed.

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV