Milieu- en Omgevingsvergunning

Referentieprojecten

 

TOP-Consultants is al jaren zeer actief op het gebied van het aanvragen van milieu-  en omgevingsvergunningen. Onder andere voor:

 • Chemische industrie;
 • Logistieke dienstverleners;
 • Voedingsmiddelenindustrie;
 • Metaalwarenfabrieken;
 • Afvalverwerkingsbedrijven;
 • Gemeentewerven/milieustraten/KGA depots.


Denk ook aan:

 • Begeleiding van BRZO inspecties;
 • Verzorgen van noodzakelijke rapportages QRA, VBS, Veiligheidsrapport, PBZO document;
 • Uitvoeren van technische onderzoeken: geluid, bodem e.d;
 • Advies opslag gevaarlijke stoffen volgens de PGS-15 richtlijn;
 • Opstellen Uitgangspuntendocument PGS-15 (UPD);
 • Advisering nieuwbouw en verbouwprojecten; uitbreiding productie en opslag;
 • Implementatie van voorschriften in bedrijfsvoering;
 • Implementatie en begeleiding ISO 14001.


Project: onderzoek ervaringen van bedrijven na invoering van de WABO

In opdracht van de Kamers van Koophandel in Noord-Brabant en de Brabants Zeeuwse Werkgevers (BZW) heeft TOP-Consultants een onderzoek uitgevoerd naar ervaringen van bedrijven met de WABO. De resultaten van dit onderzoek zullen worden meegenomen richting "Den Haag" om de vergunningverlening verder te optimaliseren. Kijk hier voor het nieuwsbericht.

 

Een greep uit de andere projecten:

Uitvoeren milieu due diligence audits en compliance audits

Uitvoeren van milieu due diligence audits en compliance audits voor diverse opdrachtgevers (individuele bedrijven, financiele adviseurs, verzekeringsbedrijven, accountants, corporate finance bedrijven in Nederland, Engeland, Frankrijk en Amerika vanwege voorgenomen bedrijfsovernames. Bedrijven behoren tot de branches: chemie, farmacie, afval, energie, metaal, vervoer, transport, en diverse productiebedrijven..

Ontwerp duurzame ontwikkeling containerterminal Tweede Maasvlakte

TOP-Consultants heeft een concept gemaakt voor de duurzame ontwikkeling van de grootste containerterminal van Nederland. Deze wordt in 2013 gerealiseerd op de Tweede Maasvlakte. In het ontwerp is een "duurzame doorkijk" gemaakt naar 2035, waarbij wordt aangetoond dat bij een toenemende capaciteit de relatieve milieubelasting afneemt.

Neem voor meer gedetailleerde informatie contact met ons op.

                                                                                     

 

Kijk hier voor onze portfolio.

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV