Ruimtelijke ordening en milieu

Referentieprojecten

 

Machinefabriek

62 woningen worden gepland tot aan de gevel van de machinefabriek, die er al ca 30 jaar zit. Na beoordeling van de ruimtelijke onderbouwing worden door TOP-Consultants zienswijzen ingediend en laat de gemeente een nieuwe geluidsbeoordeling doen. TOP-Consultants mag dat onderzoek begeleiden, zodat de belangen van de machinefabriek voldoende worden behartigd.
N.a.v. de resultaten besluit de gemeente geen medewerking meer te verlenen aan ca de helft van de woningen, omdat er ernstige hinder zou ontstaan.

Oprukkende woningbouw

Woningen zijn gepland tot op ca 10 a 15 m vanaf een viertal bedrijven. Deze bedrijven, die al ca 30 jaar gevestigd zijn op het industrieterrein, hebben tot nu geen klachten gehad over hinder. Echter op de nieuwe woningen is het te verwachten dat ze hinder kunnen veroorzaken, vanwege de veel kortere afstand. 
TOP-Consultants behartigt de belangen van de bedrijven en levert de inhoud aan voor bezwaar en beroep en voert mede de onderhandelingen met de initiatiefnemers. 

Diverse bouwplannen

TOP-Consultants levert de informatie aan voor de milieu-paragrafen in het bestemmingsplan.
Opdrachtgevers zijn stedenbouwkundige bureaus, aannemers en projectontwikkelaars.

Enkele voorbeelden

Bouwplan
Hoogerheide 

3,5 ha verkeerslawaai, geluidcontour gezoneerd bedrijfterrein, luchtkwaliteit, externe veiligheid, stankcirkel, tuinbouw, KE contouren
Bouwplan Tilburg 60 woningen advies bouwplan binnen 150 m contour van een LPG tankstation Groepsrisico
Bouwplan
Heerjansdam
2 woningen geluidsbelasting gezoneerd bedrijfsterrein, externe veiligheid, verkeerslawaai
Bouwplan Bodegraven 18 woningen advisering verkeerslawaai, spoorweggeluid, luchtkwaliteit
Bouwplan Alkmaar 4 woningen

bouwen in het invloedsgebied Groepsrisico / GR van een LPG tankstation

Dit is slechts een beperkte greep uit het aantal projecten dat door TOP-Consultants is uitgevoerd. Wanneer u meer informatie wenst, neem dan contact met ons op.

 

                                                                           

Kijk hier voor onze portfolio.

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV