Bedrijven en hun omgeving

Weten wat in de omgeving gebeurt, is van essentieel belang voor een gezonde bedrijfsvoering, ook in de toekomst. De gemeente i.c. de projectontwikkelaar die het plan opvat voor (oprukkende) woningbouw dichter op bestaande bedrijven is verplicht om voor het bouwplan vast te stellen hoe groot de belasting van de woningen wordt ten gevolge van omliggende activiteiten (bestaande bedrijven, wegen, spoor). Denk daarbij aan geluid, aan geur, aan fijnstofemissie maar ook aan veiligheid.

De bestaande onderneming heeft bepaalde rechten, die of in een milieuvergunning vast liggen of in het Activiteitenbesluit. Met die rechten dient in de bouwplanontwikkeling rekening te worden gehouden. De onderneming moet wel zelf alert zijn op zijn rechten.


TOP-Consultants heeft ruime kennis en ervaring opgedaan richting bedrijven, die zijn geholpen om hun toekomst veilig te stellen.

 

Voor meer informatie: TOP-Consultants helpt bij planontwikkeling en TOP-Consultants helpt bij Ruimtelijke Ontwikkeling.

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV