ATEX en Explosieveiligheidsdocument EVD

 Een stofexplosie leidt snel tot ernstige ongelukkenExplosieveiligheid

ATEX is de Europese regelgeving rond de beheersing van explosierisico's bij atmosferische condities. Er zijn twee typen explosierisico's: explosies van gassen of dampen en stofexplosies.

Elke werkgever is wettelijk verplicht om te inventariseren of er en zo ja welke explosierisico's binnen het bedrijf aanwezig zijn. Als er sprake is van bijv. een lakspuitcabine, de verwerking van alcohol of juist werken met droge producten met veel stofvorming, dan dient het risico te worden vastgelegd in een EVD.

Explosieveiligheidsdocument (EVD).

De inventarisatie moet plaatsvinden volgens de ATEX-153 richtlijn (1999/92/EG), waarbij u moet zorgen voor:

 • vaststellen waar binnen het bedrijf explosierisico's zich kunnen voordoen;
 • indeling van de explosierisico’s in zones (volgens de NPR 7910, EN-60079-10);
 • het treffen van technische en organisatorische maatregelen (o.a. Ex-apparatuur, werkprocedures);
 • het opstellen van een explosieveiligheidsdocument, waarin bovenstaande zaken zijn vastgelegd.

Binnen een zgn. ATEX zone is het gebruik van Ex-veilige apparatuur en installaties verplicht. De apparatuur dient sinds april 2016 te voldoen aan ATEX 114 (2014/34/EU), voorheen ATEX 95.

 

Waarmee kan TOP-Consultants u helpen?

ATEX zones zijn niet strak bepaald. Een praktische indeling vraagt voldoende kennis en een praktische benadering. Kleinere zones geven aanzienlijke besparingen omdat buiten de zone niet alles Ex hoeft te zijn uitgevoerd. 
TOP-Consultants heeft die praktische omgang met de ATEX regelgeving en het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD).  Wij geven advies hoe u zo eenvoudig mogelijk met de explosieregelgeving kunt omgaan. Wij bieden de volgende ondersteuning:

  • ATEX risico-beoordeling als start van het EVD
   Risico-analyse naar mogelijk voorkomen van explosieve atmosferen en ontstekingsbronnen.
  • Het maken van ATEX zone-indeling
   Rondom installaties en machines, waar een gas- of stofexplosie zich kan voordoen wordt een zone bepaald aan de hand van de NPR 7910-1 en 7910-2.

                               Aanduiding Ex risicogebied

  • Beoordeling tekeningen 
   Beoordeling technische tekeningen op juiste interpretatie zonering, intekenen van zones in een plattegrond.
  • Beoordeling ATEX apparatuur
   Apparaten en installaties die aanwezig zijn in explosie-zones moeten explosieveilig zijn ontworpen en onderhouden.

                              EX Apparaten sticker

  • Vaststellen noodzakelijke ATEX beheersmaatregelen
   Inventarisatie technische en organisatorische beheersmaatregelen. Rapportage van de ‘gap’- analyse en een overzicht van nog te nemen maatregelen. Weergave van de evt. noodzaak voor apparatuur en installaties volgens ATEX 114.
    
  • Opstellen explosieveiligheidsdocument
   Alle relevante ATEX zaken worden samengevoegd in het wettelijke verplichte explosieveiligheidsdocument (EVD), waarin alle zaken mbt de explosieveiligheid staan weergegeven.

  

                                                                             

 

Voor meer informatie zie: ATEX: Explosie veiligheid praktisch ingevuld.

Klik hier voor onze portfolio.

 

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV