ARBO, RIE en Preventiemedewerker

Arbeidsrisico's en RIE

Een werkgever is wettelijk verplicht inzicht te hebben in de risico's voor de veiligheid en de gezondheid van de werkzaamheden die binnen het bedrijf worden uitgevoerd. Raakt een medewerker serieus gewond, dan komt de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) over de vloer. Zij zullen zich in eerste instantie richten op de aanwezigheid van een actuele risico inventarisatie en evaluatie (RIE of RI&E). Wanneer een actuele RIE ontbreekt, dan betekent dit een serieus probleem.

TOP-Consultants voert dergelijke Risico Inventarisaties en -Evaluaties (RI&E) uit en stelt het bijbehorende praktische en werkbare Plan van Aanpak op. TOP-Consultants adviseert hoe situaties veiliger, handiger en slimmer kunnen. Samen met TOP-Consultants zorgt u ervoor dat het voor elkaar komt.

Onze aanpak is primair gericht op het in beeld brengen van de belangrijke arbeidsrisico's, en om oplossingen aan te dragen. Maar de RIE is ook bedoeld om - rekening houdend met financiële, organisatorische mogelijkheden en wettelijke verplichtingen - een proces op gang te brengen waarin veiligheidsmanagement een passende, vaste en groeiende plaats in de bedrijfsvoering krijgt.

 

De Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever de dagelijkse veiligheid en gezondheid en arbeidsomstandigheden. Hij of zij moet kennis hebben van de risico’s binnen het bedrijf. In veel organisaties zal de reeds bestaande arbocoördinator de rol vervullen van de preventiemedewerker.

De preventiemedewerker heeft drie wettelijk vastgelegde taken:

 1. het (mede) opstellen en (doen) uitvoeren van de RI&E;
 2. het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over te nemen te maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
 3. het (mede) uitvoeren van de maatregelen als bedoeld onder 2.

 

Regel uw Arbozaken

Het behoeft geen betoog, dat allerlei regels en interne afspraken alleen worden nageleefd, mits goed georganiseerd. De mensen op de werkvloer moeten geïnformeerd zijn over de risico's, en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoende aanwezig zijn. Een veilige werkwijze moet worden geoefend en regelmatig beoordeeld. Ook moet de Bedrijfshulpverlening (BHV) voldoende georganiseerd zijn, zodat u in noodsituaties (brand, explosie, ongeval, vandalisme etc) adequaat kunt reageren.

 

TOP-Consultants kan u helpen bij...

 1. Het opstellen en uitvoeren van Arbo management / -beleid
 2. Het uitvoeren en toetsen van de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) en opstellen van het Plan van Aanpak;
 3. Toetsen van bouwplannen en investeringsplannen aan Arbobesluit en Arbowetgeving
 4. Advisering rondom persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 5. Opstellen van een bedrijfsnoodplan / calamiteitenplan / ontruimingsplan
 6. Opzetten en begeleiden bedrijfshulpverlening organisatie (BHV), incl. ontruimingsoefeningen
 7. Advisering brandveiligheid / gebouwveiligheid en Gebruiksbesluit
 8. Advisering ATEX 95 en 137; opstellen explosieveiligheidsdocument; zonering volgens NPR 7910

Bovendien beschikt TOP-Consultants over een gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige, die een RIE en Plan van aanpak wettelijk mag toetsen.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een offerte

 

                                                                             

 

 • Klik hier voor onze portfolio.
Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV