BHV bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan

Bedrijfsnoodplan, Calamiteitenplan, Ontruimingsplan

In geval van een noodsituatie of een calamiteit is snel ingrijpen noodzakelijk. Bij brand wilt u dat het personeel z.s.m. veilig buiten komt. Door snel te reageren kunt u de schade voor uw personeel en mogelijk ook voor het bedrijf zo klein mogelijk houden. Per bedrijf variëren de noodsituaties en calamiteiten. Dat vraagt dus om maatwerk. 
En de wetgever vraagt dat u de wijze van ontruimen duidelijk heeft vastgelegd en zichtbaar voor iedereen. Tot slot dient u minimaal jaarlijks een ontruimingsoefening te houden.

Calamiteiten zijn zeer divers, brand, maar ook ongevallen met machines, persoonlijke verwondingen etc.
Om de gevolgen van calamiteiten te beheersen en te minimaliseren, adviseren wij om een gecombineerd Bedrijfsnoodplan / Ontruimingsplan op te stellen. Dit plan bevat informatie over:

  • Wat te doen bij?
  • Wie doet wat.
  • Hoe en waar bereik ik hulp?

TOP-Consultants kan u hierbij adviseren en ondersteunen. Het noodplan vraagt onderhoud, personeel verandert, telefoonnummers wijzigen.

Begeleiding van oefeningen en analyse van de wijze waarop die ontruiming plaatsvindt leveren waardevolle informatie op.  Gedegen afspraken zorgen er voor, dat de gevolgen beperkt blijven en dat de dagelijkse werkzaamheden weer snel opgepakt kunnen worden.

Bedrijfshulpverlening BHV

De wetgever stelt dat elk bedrijf moet beschikken over daartoe opgeleide Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) die een specifieke taak hebben bij noodsituaties of calamiteiten. De BHV-organisatie moet dan snel en effectief kunnen ingrijpen. Elke BHV-er moet de juiste kennis en ervaring hebben, en over de juiste middelen kunnen beschikken om adequaat te kunnen handelen.

TOP-Consultants helpt u met uw taken m.b.t. de opzet en inrichting van de BHV-organisatie. Wij adviseren over de noodzakelijke werkprocessen, de juiste positie binnen de organisatie en de noodzakelijke  opleidingen. Ook helpt TOP-Consultants u met uw ontruimingsplan en ontruimingsoefening.

  • Klik hier voor onze portfolio.
Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV