Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek kan nodig zijn vanwege de verplichting op basis van de Risicoinventarisatie en evaluatie RIE. Ook kan het verstandig zijn een onderzoek uit te voeren wanneer zich klachten voordoen. Het uitvoeren van een werkplekonderzoek heeft als primair doel het voorkomen van uitval.

Met een werkplekonderzoek kunt u veiligheids- en gezondheidsrisico's opsporen en oplossen. Op basis van specifieke wensen wordt een analyse gemaakt van de risico's van een werkplek.

TOP-Consultants kan voor u de volgende onderzoeken uitvoeren:

  • fysieke werkhouding,
  • geluid / geluidbelasting
  • werken met chemicaliën, gevaarlijke stoffen en afvalstoffen
  • kort cyclisch werk
  • zwaar tillen en bukken
  • klimaatonderzoek 
  • toepassen en gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen PBM
  • blootstellingsonderzoek gassen en dampen en stof

Een werkplekonderzoek kan ook een groepskarakter hebben (afdelingsniveau).

Ook het geven van trainingen om op de juiste manier met arbeidsomstandigheden om te gaan worden verzorgd door TOP-Consultants.

  •  Klik hier voor onze portfolio.
Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV