Brand- en gebouwveiligheid

Nieuwe gebouwen en gebouwuitbreidingen of verbouwingen moeten voldoen aan de laatste normen en regels op het gebied van brand- en gebouwveiligheid. Deze regels liggen voornamelijk vast in de het Bouwbesluit 2012, maar ook in de Omgevingsvergunningen (milieu, bouw) en de Woningwet.

Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen wordt aangehaakt bij de eisen uit de PGS-15, en is een belangrijk issue bij:

  • Brandcompartimentering en indeling van ruimten
  • Voldoen aan brandwerendheidseisen WBDBO
  • Opstellen Uitgangspuntendocument PGS-15 opslagen
  • Toe te passen branddetectie en brandbestrijding systemen
  • Vuurlastberekeningen

Het op een praktische manier omgaan met deze materie wordt door veel bedrijven als lastig ervaren. Bedrijven hebben soms behoefte aan "kritische massa". Met name de rol of de opstelling van overheidsinstanties, zoals de lokale brandweer wordt soms als ondoorgrondelijk ervaren. Ook ervaren wij dat overheden nogal eens (te) verschillende of strenge eisen opleggen aan bedrijven.

 

TOP-Consultants helpt u met vraagstukken op het gebied van brandveiligheid

Goede kennis van zaken kan veel narigheid maar ook veel kosten besparen. Voor u is het belangrijk om te kunnen voldoen aan het juiste niveau van de wettelijke regels op het gebied van brandveiligheid. TOP-Consultants kan voor u bepalen of het voorgestelde maatregelenniveau het juiste is, of dat mogelijk sprake is van een bepaalde mate van "over-kill". Wij vormen uw "kritische massa" op dit onderwerp, en verzorgen de onderhandelingen richting overheden.

Los van wettelijke verplichtingen worden checks uitgevoerd en adviezen gegeven op het gebied van brand- en gebouwveiligheid. TOP-Consultants verzorgt adviezen waarmee vóóraf kan worden bepaald waar rekening mee is te houden en welke knelpunten er bestaan.

 

 

 

  • Klik hier voor onze portfolio
Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV