Audits en compliance

Audit en compliance strekt tot doel om vast te kunnen stellen in hoeverre wordt voldaan aan het naleven van normen of regels, maar ook wat eraan gedaan moet worden om aan de regels of normen te kunnen voldoen (gap-analyse). Redenen om een compliance audit uit te voeren kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met:

  • naleving van wettelijk opgelegde regels en normen; vergunningen ed, zoals een compliance audit milieu (EHS compliance audit);
  • naleving van interne bedrijfsregels; managementsystemen, ISO, OHSAS, VCA, procedures e.d.; compliance audit managementsystemen, maar ook gap analyses;
  • financiele consequenties in verband met een bedrijfsovername / due diligence audit (ook: vendor due diligence).

 

TOP-Consultants

De adviseurs van TOP-Consultants hebben ruime ervaring op het gebied van compliance audits. De adviseurs van TOP zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van audits voor specifieke ISO-normen, zoals ISO 9001 en ISO 14001. Bijkomend voordeel van het uitvoeren van compliance audits is dat  "vreemde ogen dwingen".

Daarnaast worden audits uitgevoerd ten behoeve van het aansturen van interne besluitvormingsprocessen.

Onze audits en compliance-activiteiten kenmerken zich door oog te hebben voor het detail waar nodig, maar ook door een scherpe analyse te maken van de feitelijke processen en de daaraan verbonden risico's, met als uiteindelijk doel een praktisch en duidelijke managementrapportage van de gevraagde situatie, op basis waarvan de directie beslissingen kan nemen.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op

 

                                                                                     

 

Klik hier voor een referentielijst due diligence/compliance audits, onze laatste nieuwsbrief of onze portfolio.

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV