Subsidies

Vanuit de perspectieven "innovatie", "milieumaatregelen" en "energiebesparing" zijn een aantal interessante subsidie- en fiscale aftrekmogelijkheden beschikbaar.

Te denken valt aan:

 • WBSO
  Deze regeling geeft een korting op de afdracht loonbelasting voor uw medewerkers voor projecten met een innovatief karakter.
 • MIA, de milieu-investeringsaftrek
  De MIA is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Via MIA zijn 15, 30 of 40% van de investeringskosten op bepaalde bedrijfsmiddelen aftrekbaar van de fiscale winst.
 • EIA, de energie-investeringsaftrek
  De EIA is een fiscale aftrekregeling die investeringen van ondernemingen in energiebesparende en duurzame bedrijfmiddelen , o.a. windenergie op land, warmtekrachtkoppeling, biomassa en fotovoltaische zonne-energie te stimuleren. 44% van de in aanmerking komende energie-investeringen kan ten laste van de bedrijfswinst worden gebracht, waarmee een netto-voordeel ontstaat van ongeveer 11% van de investeringskosten.
 • VAMIL, de willekeurige aftrek milieu-investeringen
  Hiermee kunnen de betaling van inkomsten- of vennootschapsbelasting worden uitgesteld door het fiscaal vrij (willekeurig) afschrijven van bepaalde milieu-investeringen.

Subsidiemogelijkheid bedrijven in de Recreatiesector met Green Key keurmerk

Wanneer u actief bent in de recreatiesector, dan kunt u voor duurzame investeringen gebruik maken van de MIA en VAMIL regelingen wanneer u beschikt over een van de volgende keurmerken:

 • Blue flag;
 • Green Key
 • Milieucertificaat

Alle kosten, om te komen tot het Green Key keurmerk (dus ook die van uw adviseur) zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Klik hier voor meer informatie over de keurmerken.

TOP-Consultants helpt

TOP-Consultants is een milieuadviesbureau en arboadviesbureau, dat kan aangeven welke regeling, of welke investeringen voor uw bedrijf interessant kan zijn voor een subsidieaanvraag of melding investeringsaftrek. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Klik hier voor onze portfolio

Heeft u een vraag bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of stel uw vraag direct aan TOP-Consultants. Created by OJO Interactive BV