Aandachtsgebieden Omgevingswet

Aandachtgebieden wordt in de nieuwe Omgevingswet gebruikt in plaats van de verantwoording van het Groepsrisico. Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen onvoldoende beschermd zijn tegen de gevaren die in de omgeving kunnen optreden.

Er zijn 3 aandachtsgebieden rondom een risicobron:

  • Brandaandachtsgebied (plasbrand, fakkelbrand, warmtestraling > 10 kW/m2).
  • Explosie aandachtsgebied (overdruk > 10 kPa, BLEVE).
  • Gifwolk aandachtsgebied (afkapgrens afstand maximaal 1,5 km tot de risicobron).
aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden vormen ‘schillen’ met verschillende afstanden tot de risicobron. Binnen de aandachtsgebieden is extra aandacht nodig om aanwezigen te beschermen tegen mogelijke ongevallen bij activiteiten met gevaarlijke stoffen.

Aandachtsgebieden geven inzicht in de risico’s en de mogelijke effecten van een incident bij de (vergunde) activiteit met gevaarlijke stoffen. Hier kan voorafgaand aan de besluitvorming over worden nagedacht. Ook kan worden overwegen of maatregelen nodig zijn om de veiligheid voldoende te waarborgen en de fysieke leefomgeving en omgevingskwaliteit (milieu en gezondheid) voldoende te beschermen.

Het bepalen van de Aandachtsgebieden gebeurt aan de hand van het rekenprogramma Safeti-NL, versie 8.21.

Neem voor meer informatie over het berekenen van aandachtsgebieden contact met ons op.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.