preventiebeleid

Aandachtsgebieden voor Brzo bedrijven

De nieuwe omgevingswet is van belang voor Brzo bedrijven. Het begrip Groepsrisico wordt vervangen door “aandachtsgebieden” (brand-, explosie en gifwolkaandachtsgebied).

Dit kan van invloed zijn voor nieuwe ontwikkelingen binnen uw bedrijf. Bij de vaststelling van aandachtsgebieden wordt er vanuit gegaan dat bij een calamiteit verschillende effecten optreden en dus andere maatregelen moeten worden genomen bijvoorbeeld bij brand, explosie of gifwolk.

De effectgebieden kunnen van invloed zijn op de ligging van zeer kwetsbare, kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Voor nieuwe situaties of activiteiten kunnen de aandachtsgebieden wel een rol gaan spelen.