Energiebesparingsonderzoek

Actualisatie ATEX NPR 7910 richtlijnen

In februari 2018 zijn de nieuwe ATEX conceptrichtlijnen NPR 7910-1 en NPR 7910-2 voor de gevarenzone-indeling van resp. gas- en stofexplosierisico’s gepubliceerd. Vooruitlopend op de officiële publicatie de belangrijkste wijzigingen:


NPR 7910-1:
  • Onderdelen die “technisch dicht” zijn, worden onder bepaalde voorwaarden niet als gevarenbron beschouwd;
  • Nieuwe gevarenzone “Inert Gebied”: een gebied waar geen zuurstof aanwezig is;
  • Afwijkend gebied, mag niet grenzen aan een gevarenzone;
  • Afmeting gevarenzone bij kunstmatige plaatse- lijke ventilatie is gebied van 1 m, 7 m of anders bepaald, niet alleen meer het plaatselijk afzuig- gebied;
  • Tijdens werken in een ATEX zone 2 dient de gasconcentratie continu gemeten te worden.
NPR 7910-2:
  • Geen gevarenbron: dubbel uitgevoerde flexibele verbindingen, of filterzakken van goed ont- werp, beproeving, onderhoud etc. waarbij de kans op vrijkomen van een brandbare stof ver- waarloosbaar is;
  • “Inert gebied” een gebied waar geen zuurstof aanwezig is of waar zuurstof is verdrongen door stikstof, kooldioxide etc.

Beide richtlijnen zijn medio 2020 nog niet gepubliceerd.