Brzo Seveso

Actualisatie rampscenario’s bij Brzo bedrijven

Veiligheidsregio’s zijn bezig met een actualisatieslag van rampscenario’s bij Brzo bedrijven. Dit ten behoeve van de informatievoorziening ter voorbereiding op de rampenbestrijding.
Tijdens de actualisatieslag zijn constateringen gedaan m.b.t. de gebruikte selectiemethodiek, en de beschrijving van de rampscenario’s. Ook wordt onvoldoende inzicht gegeven in de berekende schade of effectcontouren, of zijn LOD’s onvoldoende uitgewerkt.
De komende periode worden bedrijven aangeschreven met het verzoek om de vragenlijst “Themacontrole Voorbereiding op de rampenbestrijding” in te vullen en terug te sturen.
Na beoordeling door de Veiligheidsregio zal een eventueel verbetertraject worden opgestart. TOP-Consultants kan u ondersteunen bij de genoemde vragenlijst en/of bij het opstellen of verbeteren van rampscenario’s.