Externe Veiligheid in de Omgevingswet

In 2021 zal de Omgevingswet worden ingevoerd. Hierin worden een flink aantal wetten samengevoegd tot één wet. In deze wet zijn ook de regels ten aanzien van Ruimtelijke Ordening en…
Lees meer

Verplichting uitvoeren energiebesparingsonderzoek

In het kader van de Klimaatverandering zijn Omgevingsdiensten bezig de milieuvergunningen van bedrijven te actualiseren op het onderwerp “Energiebesparing”. Milieuvergunningen worden daartoe “ambtshalve gewijzigd”, waarbij een energiebesparingsonderzoek verplicht wordt opgelegd….
Lees meer

Aandachtsgebieden voor BRZO bedrijven

De nieuwe omgevingswet is van belang voor BRZO bedrijven. Het begrip Groepsrisico wordt vervangen door “aandachtsgebieden” (brand-, explosie en gifwolkaandachtsgebied). Dit kan van invloed zijn voor nieuwe ontwikkelingen binnen uw…
Lees meer

ATEX – inzoomen op gaszonering

Onlangs zijn de nieuwe NPR 7910-1 richtlijnen voor de gevarenzone-indeling van gasexplosies in concept gepubliceerd. In 2015 waren reeds Europese richtlijnen NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015 verschenen, waarop normaliter de NPR worden gebaseerd….
Lees meer

Zeer Zorgwekkende stoffen en CMR stoffen

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) Wie werkt met gevaarlijke stoffen heeft de term 'Zeer Zorgwekkende Stoffen' (ZZS) misschien al eens voorbij horen komen. Dit zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens...
Lees meer

Domino aanwijzing DCMR

Januari 2018 heeft de DCMR milieudienst Rijnmond, namens het bevoegd gezag een zogenaamd domino-aanwijzing uitgevaardigd aan BRZO inrichtingen in de Rotterdamse haven: Botlek-Vondelingenplaat, Europoort en Landtong. Met deze aanwijzing moeten…
Lees meer

Natura 2000, Aerius berekening

Bent u van plan de bedrijfsactiviteiten uit te breiden of elders een nieuwe vestiging te openen? Vergeet dan niet dat dit mogelijk van invloed kan zijn op een nabijgelegen Natura…
Lees meer