Wijziging Arbowet sinds 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in werking. De belangrijkste wijzigingen hebben met name betrekking op de rol en taken van de bedrijfsarts. Daarnaast krijgt de preventiemedewerker…
Lees meer