Passieve brandbeveiliging

Passieve brandbeveiliging (PBB) is van essentieel belang om escalatie tijdens een brand te voorkomen en veilig optreden van de brandweer mogelijk te maken. PBB spelen een belangrijke rol in het…
Lees meer

Externe Veiligheid in de Omgevingswet

In 2021 zal de Omgevingswet worden ingevoerd. Hierin worden een flink aantal wetten samengevoegd tot één wet. In deze wet zijn ook de regels ten aanzien van Ruimtelijke Ordening en…
Lees meer

Verplichting uitvoeren energiebesparingsonderzoek

In het kader van de Klimaatverandering zijn Omgevingsdiensten bezig de milieuvergunningen van bedrijven te actualiseren op het onderwerp “Energiebesparing”. Milieuvergunningen worden daartoe “ambtshalve gewijzigd”, waarbij een energiebesparingsonderzoek verplicht wordt opgelegd….
Lees meer

Aandachtsgebieden voor BRZO bedrijven

De nieuwe omgevingswet is van belang voor BRZO bedrijven. Het begrip Groepsrisico wordt vervangen door “aandachtsgebieden” (brand-, explosie en gifwolkaandachtsgebied). Dit kan van invloed zijn voor nieuwe ontwikkelingen binnen uw…
Lees meer