Process Safety Congres 2019

Process Safety congres Dordrecht:  Beheersen van processen met gevaarlijke chemicaliën Op woensdag 15 mei 2019 vindt voor de 5e keer het Process Safety congres in Dordrecht plaats. Doel is het…
Lees meer

Verplichting uitvoeren energiebesparingsonderzoek

In het kader van de Klimaatverandering zijn Omgevingsdiensten bezig de milieuvergunningen van bedrijven te actualiseren op het onderwerp “Energiebesparing”. Milieuvergunningen worden daartoe “ambtshalve gewijzigd”, waarbij een energiebesparingsonderzoek verplicht wordt opgelegd….
Lees meer

Aandachtsgebieden voor BRZO bedrijven

De nieuwe omgevingswet is van belang voor BRZO bedrijven. Het begrip Groepsrisico wordt vervangen door “aandachtsgebieden” (brand-, explosie en gifwolkaandachtsgebied). Dit kan van invloed zijn voor nieuwe ontwikkelingen binnen uw…
Lees meer

ATEX – inzoomen op gaszonering

Onlangs zijn de nieuwe NPR 7910-1 richtlijnen voor de gevarenzone-indeling van gasexplosies in concept gepubliceerd. In 2015 waren reeds Europese richtlijnen NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015 verschenen, waarop normaliter de NPR worden gebaseerd….
Lees meer

Domino aanwijzing DCMR

Januari 2018 heeft de DCMR milieudienst Rijnmond, namens het bevoegd gezag een zogenaamd domino-aanwijzing uitgevaardigd aan BRZO inrichtingen in de Rotterdamse haven: Botlek-Vondelingenplaat, Europoort en Landtong. Met deze aanwijzing moeten…
Lees meer