Vernieuwde website

TOP-Consultants is specialist bij BRZO bedrijven. Hiervoor is de website www.brzo.nu opgezet. Deze website geeft specialistische informatie omtrent de verplichtingen die elk BRZO bedrijf heeft. Recent is deze website vernieuwd….
Lees meer

Veiligheidsbladen, doe de VIB-check

Als binnen uw bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen bent u verplicht te beschikken over de bijbehorende veiligheidsinformatiebladen (VIB), die u aangeleverd krijgt door de leverancier. Een VIB bevat informatie…
Lees meer

Wijziging Arbowet sinds 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 treedt de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in werking. De belangrijkste wijzigingen hebben met name betrekking op de rol en taken van de bedrijfsarts. Daarnaast krijgt de preventiemedewerker…
Lees meer