Bedrijven die deelnemen aan het internationale handelsverkeer, kunnen bij de Douane de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen. Een dergelijk certificaat biedt hen allerlei voordelen in het internationale handelsverkeer. De douanevergunningen worden makkelijker verleend of alleen nog maar verleend met een AEO status. De Douane gaat anders om met de fysieke douanecontroles bij een bedrijf met de AEO-status.
Om die reden voert de douane de druk op om mee te doen.

Actueel: AEO status actueel bij importeurs en exporteurs

De douane zet vol in op het aanvragen het AEO certificaat bij importeurs en exporteurs. Een groot aantal bedrijven zijn recent gecertificeerd of zijn volop bezig met de AEO Guidelines of de AEO self assessment. TOP-Consultants wordt regelmatig om advies en ondersteuning gevraagd omdat het voor veel bedrijven toch een lastiger onderwerp is dan gedacht.

AEO Guidelines

Bedrijven die voor een AEO-status in aanmerking willen komen, moeten aan een aantal criteria voldoen. Die criteria staan in de AEO guidelines op het internet. Echter de vertaling naar de eigen organisatie vraagt om kennis en ervaring en is lastiger als gedacht.
De AEO-status is gebaseerd op het Communautair Douane Wetboek en de bijbehorende toepassingsverordening. Er zijn drie soorten AEO-certificaten:

 • het certificaat Douanevereenvoudigingen
 • het certificaat Veiligheid
 • een gecombineerd certificaat Douanevereenvoudigingen en Veiligheid

De mate waarin een bedrijf een andere controle krijgt, is afhankelijk van het soort certificaat en de rol die een bedrijf binnen de logistieke keten vervult

 

AEO-self assessment

Nadat de AEO guidelines zijn doorlopen en ingevuld, dient met de aanvraag bij de douane een AEO self-assessment te worden ingevuld. Met dit AEO-self-assessment kunnen bedrijven zichzelf een oordeel vormen over de kwaliteit van het eigen beheersingssysteem. De normen waaraan een bedrijf moet voldoen om een AEO-status te krijgen, zijn ‘open normen’, dus niet tot in detail vastgesteld. Op deze manier is het mogelijk dat het bedrijfsleven zonder aanpassing, of met kleine aanpassingen van administratie en werkwijze, een AEO-status krijgt. 

Het verkrijgen van de AEO status (certificaat) vraagt om 5 stappen:

 1. Bepaal welk AEO-certificaat u aan wilt vragen.
 2. Verzamel alle informatie (goederenstromen, financiele informatie en fysieke veiligheid).
 3. Bepaal de risicogebieden; m.a.w. wat moet ik nog aanpakken om aan de guidelines te kunnen voldoen.
 4. Realiseer de (aanvullende) maatregelen.
 5. Dien de aanvraag voor de AEO in en tegel het onderhoud.

 

TOP-Consultants begeleidt u naar de AEO certificering!

TOP-Consultants heeft kennis van en ervaring met het vertalen van de AEO guidelines naar de praktijk en het uitvoeren van AEO-self assessments. Vaststellen wie binnen het bedrijf allemaal met AEO te maken hebben, blijkt in de praktijk nogal een lastige klus.  TOP-Consultants kan u helpen, die analyse effectief te doen.
Wij helpen u op praktische wijze met het opzetten van een werkbaar en certificeerbaar AEO systeem . We brengen alle noodzakelijke stappen goed in beeld. Indien wenselijk, assisteren wij bij het opzetten en invoeren van procedures en een andere werkwijze. Daar waar de interne weerstand groot is, is de ervaring van TOP-Consultants onmisbaar.

Zoekt u meer informatie over AEO certificering?

Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

  Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.