Energiebesparingsonderzoek

Ageing – weer onderwerp van Brzo inspecties

Ook in 2019 is Ageing een belangrijk onderwerp voor de Brzo inspectie. Een aantal bedrijven die de inspectie voor dit jaar reeds achter de rug hebben, zullen dat al wel gemerkt hebben. Het stond al aangekondigd in de Seveso III onder bijlage 3 VBS element iii: “het beheer van en de controle op de risico’s die samenhangen met verouderde apparatuur die geïnstalleerd is in de inrichting en corrosie”. In 2017 heeft het RIVM een rapportage opgesteld op basis van 91 ageing gerelateerde incidenten met gevaarlijke stoffen. Hierbij is een bredere definitie van ageing gehanteerd: ‘materiaal degradatie’, ‘in onbruik raken’ en ‘organisatorische veroudering’ [ref. RIVM Rapport 2017-0131].
Tijdens de Brzo inspectie in 2019 wordt ingezoomd op 3 ageing thema’s:

Passieve brandbeveiliging
• Faalmechanismen: vermoeiing van installatiedelen
• Drukapparatuur