Aanvullende risico-inventarisatie & evaluatie

Bij TOP-Consultants begrijpen we het belang van een grondige risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) is het uitvoeren van een aanvullende RI&E (ARI&E) verplicht voor bedrijven met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen in hun installaties. Dit geldt niet voor kleine hoeveelheden in bijvoorbeeld laboratoria, die vallen onder de reguliere RI&E. Het is essentieel om te bepalen of een bedrijf onder de ARI&E of de Seveso valt, afhankelijk van de gevaaraspecten en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen.

Arbobesluit

Het Arbobesluit legt voorschriften vast om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen en te beperken. Zowel de RI&E als de ARIE hebben betrekking op de werkplek van medewerkers en vormen de basis voor het in kaart brengen van de gevaren die gepaard gaan met het werken met gevaarlijke stoffen. Bij de ARIE wordt specifiek gekeken naar de gevaaraspecten en hoeveelheden van gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf of de inrichting. Op basis van een lijst met categorieën van gevaarlijke stoffen en specifieke benoemde stoffen wordt bepaald of een bedrijf de vastgestelde drempelwaarden overschrijdt en daarmee onder de ARIE-regeling valt.

Verplichtingen ARI&E-regeling volgens het Arbobesluit

Als een bedrijf onder de ARIE-regeling valt, zijn er een aantal verplichtingen waaraan voldaan moet worden volgens het Arbobesluit:

 1. Melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie dat de ARIE-regeling op het bedrijf van toepassing is.
 2. Opstellen en implementeren van een beleid voor de beheersing van de risico’s van zware ongevallen.
 3. Opstellen en implementeren van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) dat is afgestemd op de gevaren, industriële werkzaamheden en complexiteit van de organisatie binnen de inrichting. Dit VBS is gebaseerd op de evaluatie van de risico’s.
 4. Systematisch identificeren en evalueren van de gevaren en risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld door het opstellen van een installatiescenariodocument.
 5. Opstellen en implementeren van een intern bedrijfsnoodplan (BNP) op basis van geïdentificeerde scenario’s met betrekking tot zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.
 6. Regelmatig bezien en indien nodig actualiseren van de melding, het preventiebeleid, het VBS, de risico’s en het intern noodplan bij wijzigingen.
 7. Raadplegen van een deskundig persoon (gecertificeerde (hogere) veiligheidskundige of een gecertificeerde arbeidshygiënist) bij het opstellen en implementeren van bovengenoemde documenten.
 8. Informeren van nabijgelegen bedrijven over mogelijke gevolgen van zware ongevallen.

TOP-Consultants: denkkracht, daadkracht én praktisch oplossingen

Bij TOP-Consultants hebben we een team van specialisten met diepgaande kennis van diverse onderwerpen. Zij werken samen met generalisten die de onderlinge verbanden zien en ervoor zorgen dat het beheersen van het ene gevaar niet leidt tot het introduceren van nieuwe gevaren. We bieden bedrijven en instellingen een integrale aanpak bij het inventariseren en evalueren van alle risico’s op de werkplek.

Onze deskundige adviseurs staan klaar om uw bedrijf te begeleiden bij het voldoen aan de verplichtingen van de ARIE-regeling. We helpen u bij het opstellen en implementeren van de benodigde documenten, zoals het preventiebeleid, het VBS, het intern noodplan en meer. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het identificeren en evalueren van de gevaren en risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Neem contact op voor meer informatie

Neem vandaag nog contact met ons op voor een advies op maat en laat ons u helpen bij het waarborgen van een veilige werkomgeving die voldoet aan de wettelijke eisen en regelgeving op het gebied van ARI&E.

 • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

  Bel 088 – 44 02 910 of 0653309727 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.