Aanwijzing Bedrijfsbrandweer

Op grond van Artikel 31 Wet veiligheidsregio’s kan de Brandweer een bedrijf aanwijzen als bedrijfsbrandweerplichtig (aanwijzing bedrijfsbrandweer). Dit kan zij doen wanneer uit het ingediende bedrijfsbrandweerrapport blijkt dat de inrichting een bijzonder gevaar oplevert voor de openbare veiligheid.

Alle BRZO maar ook ARIE-bedrijven zijn verplicht om een bedrijfsbrandweerrapport op te stellen waarmee onderzocht wordt of een bedrijfsbrandweer noodzakelijk is. Afhankelijk van de resultaten uit het rapport kan door de Veiligheidsregio tot een “Aanwijzing Bedrijfsbrandweer” worden overgegaan.

 

Werkwijze aanwijzing bedrijfsbrandweer

De basis voor de Aanwijzing ligt in artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s, en is nader uitgewerkt in artikel 7.2 van het Besluit veiligheidsregio’s.

In een notendop komt het erop neer dat op basis van “incidentscenario’s” (of referentiescenario’s / installatiescenario’s), reëel en typerende “geloofwaardige scenario’s” worden vastgesteld. Deze monden op hun beurt uit in “maatgevende scenario’s”.

Maatgevende scenario’s zijn bepalend voor het al dan niet moeten beschikken over een bedrijfsbrandweer. Hiervoor doet de Veiligheidsregio (Brandweer) een uitspraak, mogelijk uitmondend in een “aanwijzing bedrijfsbrandweer”.

 

Heeft u een Bedrijfsbrandweerrapport nodig?

TOP-Consultants helpt BRZO en ARIE bedrijven met het opstellen van het Bedrijfsbrandweerrapport.

Wanneer knelpunten worden geconstateerd helpen wij u verder met het vinden van passende oplossingen. Hierbij is constructief overleg met overheden een cruciaal onderdeel. U kunt bij ons terecht voor alle BRZO vraagstukken.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.