Milieu Risico Analyse / MRA

In een aantal gevallen moeten BRZO bedrijven een Milieurisicoanalyse (MRA) uitvoeren. Dat geldt in ieder geval voor hoogdrempelinrichtingen, maar ook voor bedrijven waar een verhoogd risico bestaat voor de oppervlaktewaterkwaliteit. Dat kan bijvoorbeeld zijn door hun ligging aan open water, de aanwezigheid van hoeveelheden waterbezwaarlijke stoffen en/of de mogelijke lozing van grote hoeveelheden bluswater.

Met behulp van het uitvoeren van een MRA worden de risico’s van ongewenste lozingen voor het oppervlaktewater in beeld gebracht.

 

Heeft u een MRA nodig?

Voor het opstellen van een MRA wordt waterbezwaarlijkheid van de aanwezige stoffen beoordeeld, alsmede de insluitsystemen waarin deze stoffen zich bevinden. Verder zijn de afstromingsroutes en de effecten van lozing op oppervlaktewater van deze stoffen van belang. Ter voorkoming van ongewenste lozingen wordt gekeken naar de getroffen maatregelen, en of deze volgens de “stand der techniek” zijn. Ten slotte wordt in een aantal gevallen de restrisico’s bepaald met het rekenprogramma Proteus III.

TOP-Consultants helpt

TOP-Consultants is specialist bij BRZO bedrijven, gewend om MRA’s op te stellen. U kunt bij ons terecht met al uw BRZO vraagstukken. Daarnaast zijn wij een volwaardige gesprekspartner richting het bevoegd gezag.

Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.