Preventiebeleid en PBZO document

Bedrijven die vallen onder het BRZO zijn verplicht om een Preventiebeleid Zware Ongevallen op te stellen. Het Preventiebeleid dient ter voorkoming van zware ongevallen, en wordt vastgelegd in het PBZO document. In een PBZO document wordt op een aantal gedefinieerde onderwerpen aangegeven wat het veiligheidsbeleid van het bedrijf inhoudt en hoe dit vorm wordt gegeven, zodat de risico’s worden beheerst.

Het PBZO document bevat een door de directie ondertekende beleidsverklaring waarin de beginselen en hoofddoelstellingen van het beleid ter voorkoming van zware ongevallen zijn opgenomen, en waarop het bedrijf kan worden aangesproken.

Het PBZO document is de “kapstok” van het totale veiligheidsmanagementsysteem. Er moet een regelkring herkenbaar zijn waarin het risico, het beleid, het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en de getroffen maatregelen duidelijk met elkaar samenhangen.

Formuleren Preventiebeleid en opstellen PBZO document?

TOP-Consultants is specialist bij BRZO bedrijven en zeer bedreven in het formuleren van het Preventiebeleid van uw ondernemen, vastgelegd in een pragmatisch en werkbaar PBZO document. U kunt bij ons terecht met al uw BRZO vraagstukken. Daarnaast zijn wij een volwaardige gesprekspartner richting het bevoegd gezag.

Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.