Stikstofberekening bouwprojecten

Veel bedrijven hebben last van de stikstofproblematiek bij hun bouwprojecten. Zo moet de stikstofdepositie op omliggende Natura 2000 gebieden worden berekend met de Aerius-calculator. Bureaus die de Aerius berekeningen uitvoeren…
Lees meer

Brzo Seveso

Actualisatie rampscenario’s bij Brzo bedrijven

Veiligheidsregio’s zijn bezig met een actualisatieslag van rampscenario’s bij Brzo bedrijven. Dit ten behoeve van de informatievoorziening ter voorbereiding op de rampenbestrijding. Tijdens de actualisatieslag zijn constateringen gedaan m.b.t. de…
Lees meer

Seveso stikstof

Passieve brandbeveiliging

Passieve brandbeveiliging (PBB) is van essentieel belang om escalatie tijdens een brand te voorkomen en veilig optreden van de brandweer mogelijk te maken. PBB spelen een belangrijke rol in het…
Lees meer