arbeidsveiligheid overslag

ATEX – inzoomen op gaszonering

Onlangs zijn de nieuwe NPR 7910-1 richtlijnen voor de gevarenzone-indeling van gasexplosies in concept gepubliceerd. In 2015 waren reeds Europese richtlijnen NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015 verschenen, waarop normaliter de NPR worden gebaseerd….
Lees meer

Energiebesparingsonderzoek

Actualisatie ATEX NPR 7910 richtlijnen

In februari 2018 zijn de nieuwe ATEX conceptrichtlijnen NPR 7910-1 en NPR 7910-2 voor de gevarenzone-indeling van resp. gas- en stofexplosierisico’s gepubliceerd. Vooruitlopend op de officiële publicatie de belangrijkste wijzigingen:…
Lees meer