Seveso stikstof

Passieve brandbeveiliging

Passieve brandbeveiliging (PBB) is van essentieel belang om escalatie tijdens een brand te voorkomen en veilig optreden van de brandweer mogelijk te maken. PBB spelen een belangrijke rol in het…
Lees meer

atex_153

Externe Veiligheid in de Omgevingswet

In 2021 zal de Omgevingswet worden ingevoerd. Hierin worden een flink aantal wetten samengevoegd tot één wet. In deze wet zijn ook de regels ten aanzien van Ruimtelijke Ordening en…
Lees meer

preventiebeleid

Aandachtsgebieden voor Brzo bedrijven

De nieuwe omgevingswet is van belang voor Brzo bedrijven. Het begrip Groepsrisico wordt vervangen door “aandachtsgebieden” (brand-, explosie en gifwolkaandachtsgebied). Dit kan van invloed zijn voor nieuwe ontwikkelingen binnen uw…
Lees meer

PGS_15_opslag_stoffen_gevaarlijk

Domino aanwijzing DCMR

Januari 2018 heeft de DCMR milieudienst Rijnmond, namens het bevoegd gezag een zogenaamd domino-aanwijzing uitgevaardigd aan Brzo inrichtingen in de Rotterdamse haven: Botlek-Vondelingenplaat, Europoort en Landtong. Met deze aanwijzing moeten…
Lees meer

Vacature Senior Consultant externe veiligheid en milieu

Vernieuwde website

TOP-Consultants is specialist bij Brzo bedrijven. Hiervoor is de website www.brzo.nu opgezet. Deze website geeft specialistische informatie omtrent de verplichtingen die elk Brzo bedrijf heeft. Recent is deze website vernieuwd….
Lees meer