Nieuwe-regelgeving-De-Aanvullende-RIE-ARIE-1

De Omgevingswet en Seveso

De Omgevingswet zal – of we willen of niet – een keer worden ingevoerd. Wat zijn voor Brzo bedrijven de belangrijkste wijzigingen? Op de pagina “Brzo en Omgevingswet” leest u daar meer over. Alhoewel er zaken veranderen, die ook gelden voor niet-Brzo bedrijven is van belang te realiseren dat de huidige Europese Seveso III richtlijn gewoon van kracht blijft. In die zin verandert er voor een Brzo bedrijf niet veel. Wel gaat de term Brzo bedrijf wijzigen in Seveso inrichting.