Energiebesparingsonderzoek

De Omgevingswet komt eraan!

Wat betekent dat voor (Brzo) bedrijven?

Zoals het er nu naar uitziet zal per 1 januari 2023 de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Voor bedrijven is het van belang daar nu al op in te spelen. Dat geldt zeker wanneer er sprake is van bedrijfsontwikkelingen waarmee vergunningen zijn gemoeid.

In dit bericht lichten we een aantal wijzigingen van de Omgevingswet voor (Brzo) bedrijven toe.

Wat wijzigt er zoal voor bedrijven?

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. Een aantal andere wijzigingen van de Omgevingswet zijn:

  • Het Bestemmingsplan wordt een Omgevingsplan. In een Omgevingsplan staat meer informatie, hiernaast worden de eisen en voorwaarden uitgebreider toegelicht.
  • Het begrip “Inrichting” verdwijnt, en wordt vervangen door “Milieubelastende activiteit”. Hierdoor is niet meer de gehele inrichting, maar een gedeelte daarvan vergunningplichtig. Dit geldt echter niet voor Brzo bedrijven, daar blijft het begrip “inrichting” in stand.
  • Meer activiteiten gaan onder algemene regels vallen (zoals nu geregeld in het Activiteitenbesluit), waardoor minder bedrijven vergunningplichtig zijn.
  • Voor het verlenen van een milieuvergunning moet weer leges worden betaald. Dat is nu niet zo.
  • De “onlosmakelijkheid” vervalt. Dit betekent dat de koppeling tussen een bouw- en milieuvergunning wordt losgelaten, waardoor sneller kan worden gebouwd.
  • De omgeving van een bedrijf wordt meer betrokken bij de besluitvorming.

Wat wijzigt er voor Brzo bedrijven?

Naast de hierboven beschreven wijzigingen die van toepassing zijn voor alle bedrijven, zijn er maar een paar (speciale) wijzigingen voor Brzo bedrijven. Zo wordt de term “Brzo bedrijf” vervangen door “Seveso inrichting”. We maken dus straks onderscheid tussen een lagedrempel- en een hogedrempel Seveso inrichting.

De basis voor de Brzo bedrijven is de Brzo-2015 regelgeving, die afgeleid is van de Europese Seveso III richtlijn. Deze richtlijn zal inhoudelijk niet wijzigen, maar wordt nu opgenomen in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL).

Welke acties kunnen/moeten bedrijven nu ondernemen?

Wij adviseren de volgende zaken in de gaten te houden:

  1. Hou de publicaties van de gemeenten en provincie in de gaten (“huis aan huis bladen”).

Gemeenten zijn druk bezig met het opstellen van nieuwe Omgevingsplannen, die de huidige bestemmingsplannen gaan vervangen. Hou goed in de gaten wanneer uw omgevingsplan wordt gepubliceerd, of vraag aan uw gemeente wanneer dat gaat plaatsvinden.

Controleer goed of uw bedrijf op de juiste wijze is opgenomen in het Omgevingsplan en dat er voldoende rekening is gehouden met alle (toekomstige) milieu- en (externe) veiligheidsaspecten.

  1. Wat te doen met uitbreidingsplannen in relatie tot de vergunning?

Bedrijven zijn altijd bezig met het maken van plannen. Concreet geldt dat wanneer een vergunningaanvraag wordt ingediend vóór 1 januari 2023 de huidige vergunningprocedures van toepassing zijn. Wanneer een vergunningaanvraag wordt ingediend ná 1 januari 2023, dan geldt het nieuwe vergunningenregime van de Omgevingswet.

Vermoedelijk is het verstandiger om een vergunningaanvraag in te dienen vóór 1 januari 2023 vanwege de bekende procedures. Ook hoeft u dan geen leges te betalen en bent u er van verzekerd dat u geen “proefkonijn” wordt ten aanzien van de nieuwe procedures.

Toch is bovenstaande niet voor alle situaties van toepassing. Wanneer u bijvoorbeeld naast een milieuvergunning ook een bouwvergunning aan wilt vragen, kan het slimmer zijn om de aanvraag ná januari 2023 in te dienen. Dit komt omdat dan de koppeling tussen meerdere vergunningen vervalt, en de procedures naast elkaar lopen, waardoor er sneller gebouwd kan gaan worden.

Heeft u vragen over de nieuwe Omgevingswet?

Zowel voor overheden als voor bedrijven is de Omgevingswet een nieuw instrument. Mocht u vragen hebben over de nieuwe Omgevingswet en hoe u hier het beste mee om kunt gaan, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze deskundigen. Wij helpen u graag verder.

TOP-Consultants

Marian van Gelder
mvangelder@top-consultants.nl

088 44 02 910

Marian van Gelder