PGS_15_opslag_stoffen_gevaarlijk

Domino aanwijzing DCMR

Januari 2018 heeft de DCMR milieudienst Rijnmond, namens het bevoegd gezag een zogenaamd domino-aanwijzing uitgevaardigd aan Brzo inrichtingen in de Rotterdamse haven: Botlek-Vondelingenplaat, Europoort en Landtong. Met deze aanwijzing moeten Brzo bedrijven eerst zelf bepalen of er onderling sprake is van domino-effecten. Als dat zo is moeten bedrijven informatie uitwisselen en waar nodig hun systemen aanpassen. Hiermee wordt een grote verantwoordelijkheid gelegd bij de Brzo be- drijven in de haven van Rotterdam.