Explosieveiligheid en ATEX

 

Wanneer u op zoek bent naar informatie over onderwerpen op het gebied van ARBO en ATEX / Explosieveiligheid klik op uw thema:

ATEX 153 / Explosieveiligheid

De ARBO-wet verlangt van elke onderneming dat, indien sprake kan zijn van explosierisico’s door gas/ damp of brandbare stofwolken, deze risico’s in kaart worden gebracht.

Als er sprake is van het werken met brandbare gassen (dampen) of het werken met droge producten met veel stofvorming, dan dient het explosierisico te worden vastgelegd in een Explosieveiligheidsdocument (EVD). Denk bijv. aan een lakspuitcabine, aardgas onder hoge druk, verwerking van zetmeel of hout. De inventarisatie moet plaatsvinden volgens de Europese richtlijn ATEX-153 (1999/92/EG), waarbij u moet zorgen voor:

 • vaststellen waar binnen het bedrijf explosierisico’s zich kunnen voordoen;
 • maken van een zone-indeling op basis van frequentie en duur (volgens de NPR 7910, IEC 60079-10);
 • het treffen van technische en organisatorische maatregelen (o.a. Ex-apparatuur, werkprocedures);
 • opstellen van een werkbaar plan van aanpak.

Binnen een zgn. ATEX zone is het gebruik van Ex-veilige apparatuur en installaties verplicht. De apparatuur dient te voldoen aan ATEX 114.

ATEX is complexe materie

ATEX zones zijn niet strak bepaald. Een praktische indeling vraagt voldoende kennis en een praktische benadering. Kleinere zones geven aanzienlijke besparingen omdat buiten de zone apparaten en installaties niet Ex behoeven te zijn.

TOP-Consultants adviseert die praktische omgang met de ATEX regelgeving en het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD). Wij geven advies hoe u zo eenvoudig mogelijk met de explosieregelgeving kunt omgaan.

Wij bieden de volgende ondersteuning:

 1. Situatiebeoordeling: is sprake van explosierisico’s?
 2. Daar waar nodig het bepalen of berekenen van ATEX zones.
 3. Rondom installaties en machines wordt een zone bepaald op basis van de NPR 7910-1 en 7910-2.
 4. Beoordelen van de noodzakelijke en de gerealiseerde maatregelen.
 5. Advies m.b.t. noodzakelijke verbeterpunten.
 6. Opstellen van de noodzakelijke documentatie (EVD).

ATEX 114 / Regels voor EX-apparatuur

Apparaten en installaties die aanwezig zijn in zones met explosierisico moeten daartoe zijn ontworpen. Normaliter is een certificaat volgens de richtlijn 2014/34/EU vereist.

Deze Europese richtlijn, ATEX 114 genoemd, legt de eisen vast, waaraan apparatuur en installaties binnen een ATEX zone moet voldoen. Deze apparatuur dient te zijn voorzien van het  Ex-logo.

De apparatuur is (meestal) door een geaccrediteerde instelling beoordeeld en van een certificaat voorzien. Het laten certificeren van apparaten, machines of installatieonderdelen is een bewerkelijk proces.

TOP-Consultants kan u begeleiden tijdens dit proces, en voorkomt daarmee onnodige vertraging en kosten. Maak op deze wijze gebruik van onze expertise en ervaring en breng efficiënt een nieuw of gewijzigd product op de markt.

Direct advies rond ATEX? bel onze expert Jac Bost:
06 533 097 27
 • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

  Bel 088 – 44 02 910 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.