Explosieveiligheid

De ARBO-wet verlangt van elke ondernemer dat, indien sprake kan zijn van explosierisico’s, deze risico’s in kaart worden gebracht. Het gaat dan om risico’s op het ontstaan van een explosieve atmosfeer door gas/ damp of brandbare stofwolken.

Als er sprake is van bijv. een lakspuitcabine, de verwerking van brandbare producten of het werken met droge producten met veel stofvorming, dan dient het risico te worden vastgelegd in een Explosieveiligheidsdocument (EVD). De inventarisatie moet plaatsvinden volgens de Europese richtlijn ATEX-153 (1999/92/EG), waarbij u moet zorgen voor:

 • vaststellen waar binnen het bedrijf explosierisico’s zich kunnen voordoen;
 • indeling van de explosierisico’s in zones (volgens de NPR 7910, EN-60079-10);
 • het treffen van technische en organisatorische maatregelen (o.a. Ex-apparatuur, werkprocedures);

Binnen een zgn. ATEX zone is het gebruik van Ex-veilige apparatuur en installaties verplicht. De apparatuur dient te voldoen aan ATEX 114.

 

Waarmee kan TOP-Consultants u helpen?

ATEX zones zijn niet strak bepaald. Een praktische indeling vraagt voldoende kennis en een praktische benadering. Kleinere zones geven aanzienlijke besparingen omdat buiten de zone apparaten en installaties niet Ex behoeven te zijn.

TOP-Consultants geeft die praktische omgang met de ATEX regelgeving en het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD). Wij geven advies hoe u zo eenvoudig mogelijk met de explosieregelgeving kunt omgaan.

Wij bieden de volgende ondersteuning:

 1. Situatiebeoordeling van specifieke processen: is sprake van explosierisico’s?
 2. Daar waar nodig het bepalen of berekenen van ATEX zones.
 3. Rondom installaties en machines, waar een gas- of stofexplosie zich kan voordoen wordt een zone bepaald aan de hand van de NPR 7910-1 en 7910-2.
 4. Beoordelen van de noodzakelijke en de gerealiseerde maatregelen.
 5. Advies m.b.t. noodzakelijke verbeterpunten.
 6. Opstellen van de noodzakelijke documentatie (EVD).

Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

  Bel 076-5014262 of 0182-630622 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.