Indeling en verpakking van gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen moeten op basis van hun gevaarseigenschappen zijn ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens de GHS-regeling (Globally Harmonised System (GHS) of Classification, Labelling an Packaging (CLP) of Chemicals). De basis voor deze regelgeving is de Europese REACH verordening.

De voornaamste gevaarseigenschappen worden weergegeven in H-zinnen (hazard), en de maatregelen in P-zinnen (Precaution). Ook zijn er 9 verschillende gevarensymbolen.

Al deze gegevens worden weergegeven op de gebruiksverpakking van het product.

Gebruiken en opslaan van gevaarlijke stoffen

Wanneer u gevaarlijke producten gebruikt of opslaat, bent u verplicht over actuele veiligheidsbladen van deze producten te gebruiken. Deze kunt u opvragen bij de leverancier van deze producten. Op deze veiligheidsbladen staan de maatregelen genoemd in verband met de opslag en het gebruik van elk product.

Heeft u vragen over het verpakken en labelen van gevaarlijke stoffen, dan kunt u contact met ons opnemen.

De 9 GHS gevaren symbolen

GHS pictogrammen - top consultants
  • Neem voor meer informatie of een offerte contact met ons op

    Bel 088 – 44 02 910 of 0653309727 voor een antwoord of vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.